Leki na odrobaczenie psa

czytania opublikowano

Ilustracja przedstawiająca psa i tabletkę na dłoni

Kiedy podać psu leki na odrobaczenie?

Wszystkie psy, niezależnie od wieku, rasy oraz sposobu spędzania czasu, są poważnie narażone na inwazję pasożytów. Odrobaczanie należy do podstaw odpowiedzialnej opieki nad psem. W dzisiejszym artykule odpowiemy na pytania, jakie robaki zagrażają psom oraz kiedy podawać psu leki na odrobaczanie. Zapraszamy!

Czemu podajemy psu leki na odrobaczenie?

Przyjmuje się, iż aż 80% zwierząt domowych miało choć raz w życiu kontakt z robakami oraz zapadło na choroby pasożytnicze. Robaczyce prowadzą nie tylko do zaburzeń zdrowotnych i obniżenia komfortu życia zwierzaka, lecz są również realnym zagrożeniem życia oraz stanowią zagrożenie zdrowotne dla ludzkich członków rodziny psa.

Jakie czynniki mają wpływ na zarażenie psa pasożytami?

Poziom ryzyka zarażenia psa pasożytami zależy od wielu czynników. Ogólna kondycja zdrowia zwierzaka, jego wiek, sposób żywienia, choroby towarzyszące, warunki życiowe, mają ogromny wpływ na potencjalne niebezpieczeństwo inwazji pasożytów.

Zanim zatem przejdziemy do charakterystyki robaków, powinniśmy się skupić na aspektach życia realnie wpływających na zagrożenie zarażeniem pasożytami.

Wiek zwierzęcia

Psy mogą zostać zaatakowane przez pasożyty już na etapie prenatalnym, w łonie matki. Jeśli bowiem suka przed kryciem była zainfekowana i w jej organizmie przebywają uśpione formy larwalne robaków, to w czasie ciąży, gdy następuje gwałtowna aktywacja hormonalna w organizmie matki, pasożyty „budzą się” i przemieszczają wraz z krwią suki do worka owodniowego i atakują nienarodzony miot. Szczenięta przychodzą na świat już zarobaczone.

Aby zapobiec temu zagrożeniu opiekun powinien:

Niestety, należy wspomnieć, iż jeśli suka została już raz zainfekowana pasożytami, posiadającymi potencjał hibernacji (otorbiania się) w narządach wewnętrznych, to istnieje realne ryzyko zarażenia miotu w przyszłości, niezależnie od podjętych starań i odrobaczania. Pasożyty w otorbionej formie są oporne i trudno poddają się preparatom odrobaczającym.

Psi seniorzy, podobnie jak maluchy, mają często obniżoną odporność organizmu, co sprzyja inwazji pasożytów.

Psy powinny być odrobaczane przez całe swe życie, niezależnie od wieku.

Kondycja psa

Psy cierpiące na choroby towarzyszące, w podeszłym wieku, zestresowane, przebywające w schroniskach, gdzie żyje wiele innych osobników oraz psie maluchy są szczególnie narażone na zagrożenia płynące ze strony pasożytów. Dlatego też, zanim podamy zwierzęciu preparaty odrobaczające, należy skonsultować stan zdrowia psa z lekarzem weterynarii. Może się bowiem okazać, iż przed podaniem leków, konieczne będzie ustabilizowanie stanu zdrowia psa, podniesienie jego kondycji fizycznej np. kroplówkami, a dopiero w drugiej kolejności, podanie leków zabójczych dla robaków.

Warunki życiowe

Psy pracujące: policyjne, ratownicze, hodowlane, myśliwskie oraz biorące udział w wystawach powinny mieć inny harmonogram odrobaczania niż domowy kanapowiec spędzający czas na spacerach po przydomowym ogródku.

Psy pracujące narażone są bowiem na większe ryzyko infekcji robakami.

Żywienie

Zwierzęta karmione zbilansowaną, przygotowaną fabrycznie karmą mają mniejszy potencjał zakażenia robakami niż psy myśliwskie i żywione surowym mięsem (BARF - Biologically Appropriate Raw Food). Psy towarzyszące myśliwym są czasami karmione resztkami ubitej zwierzyny, co podnosi znacznie ryzyko inwazji pasożytami jelitowymi.

Pamiętaj!

Przed sporządzeniem harmonogramu odrobaczania, należy poinformować lekarza weterynarii o specyficznych warunkach żywienia psa lub o wykonywanie przez niego pracy.

Inne czynniki ryzyka

Oprócz wyżej wymienionych czynników podnoszących ryzyko zarażenia psa pasożytami, należy wspomnieć o przypadkowym i trudnym do przewidzenia kontakcie psa z robakami.

Nasz zwierzak domowy może zostać ukąszony przez pchły, wszy czy wszoły będące nosicielami jaj tasiemca. Pies może wypić podczas spaceru zainfekowaną pierwotniakami wodę z kałuży, zjeść źdźbło trawy, po której pełzł zarażony nicieniami śłimak lub zostać ugryziony przez kleszcza przenoszącego krętki boreliozy.

Drogi zarażenia pasożytami

Potencjalnych dróg zarażenia pasożytami jest wiele, a do najbardziej prawdopodobnych należą:

Grupy pasożytów dokonujących inwazji na psy

Rozróżniamy dwie główne grupy robaków: endopasożyty - jelitowe, atakujące układ pokarmowy psa oraz ektopasożyty – robaki zewnętrzne.

Endopasożyty – pasożyty wewnętrzne

Ektopasożyty – pasożyty zewnętrzne

Kiedy podać psu leki na odrobaczenie?

Szczegółowy kalendarz odrobaczania powinien być przygotowany przez lekarza weterynarii po ocenie stanu zdrowia psa i przeprowadzonym wywiadzie z opiekunem zwierzęcia.

Podawanie preparatów odrobaczających powinno być zsynchronizowane z kalendarzem szczepień, co uzupełnia profilaktykę przed chorobami i zabezpiecza zwierzę przed inwazją robaków.