Dirofilarioza sercowa u psa - choroba przenoszona przez komary część 2

czytania opublikowano

Ilustracja przedstawiająca dwa psy

Postępujące ocieplenie klimatu, łagodniejsze zimy oraz przede wszystkim coraz powszechniejsze wyjazdy wakacyjne z ulubionymi zwierzakami stały się przyczyną rozpowszechnienia w naszym kraju groźnej choroby pasożytniczej – dirofilariozy sercowej. Dirofilarioza u psa może zakończyć się zgonem, a co ważne, jest chorobą odzwierzęcą, czyli zagraża również ludziom. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o dirofilariozie u psa.

Komar – wektor dirofliariozy sercowej u psa

Podobnie jak w przypadku dirofilariozy podskórnej (D. repens), przyczyną choroby jest pasożyt wewnętrzny z grupy nicieni.

Dirofilaria sercowa (D. immitis) do odbycia pełnego cyklu rozwojowego potrzebuje dwóch żywicieli: komara (Culicidae) oraz kręgowca.

Jak odbywa się cykl życiowy pasożyta?

Zarażony patogenem komar (a precyzyjniej, samica komara) pożywia się na skórze ssaka (żywiciela ostatecznego). Przekłuwa się przez skórę ofiary i wpuszcza kroplę śliny, by zapobiec krzepnięciu. W ślinie znajdują się inwazyjne larwy pasożyta D. immitis.

W organizmie żywiciela pasożyt dojrzewa i przeobraża się w dorosłą formę, zdolną do prokreacji.

Po pewnym czasie zwierzę (lub człowiek) zostaje ukąszone przez innego komara, który podczas pożywiania zostaje zarażony mikrofilariami D. immitis.

W ciele komara dochodzi do kolejnego etapu rozwoju larw. W ostatnim kroku larwy nicienia przemieszczają się w stronę otworu gębowego komara, by czekać na dogodny moment, gdy komar znów zacznie się pożywiać.

Dirofilarioza sercowa Dirofilaria immitis

Nicień Dirofilaria został odkryty przez entomologa Lauro Travassos w 1921 roku w Brazylii. Badacz opisał sekcję zwłok kota, w którego sercu znalazł obecność dorosłych form pasożyta.

Inną używaną nazwą dirofilariozy jest robaczyca serca lub robak sercowy, choć takie nazewnictwo bywa mylące.

Masywna inwazja Dirofilaria immitis może doprowadzić do śmierci zwierzęcia z powodu ulokowania się pasożytów w prawej komorze serca, lecz jak zaznaczyliśmy, zjawisko to występuje przy niezwykle zaawansowanej robaczycy.

Nicienie D. immitis zwykle gromadzą się w tętnicy płucnej i prawej komorze serca.

W cyklu życiowym nicienia D. immitis larwy po przedostaniu się do krwioobiegu żywiciela ostatecznego przemieszczają się w kierunku płuc.

Objawy dirofilariozy sercowej u psa

Wskutek zmasowanej inwazji D. immitis może dojść do alergicznego zapalenia płuc i uszkodzenia nerek.

Diagnostyka dirofilariozy sercowej u psa

Badanie krwi w diagnostyce dirofilariozy sercowej może wskazywać na wieloznaczne objawy, nie wykazując jednoznacznie inwazji nicieni w organizmie.

W rozmazie krwi mogą być widoczne mikrofilarie, lecz w celu upewnienia, należy wykonać kilka próbek, by uniknąć fałszywie ujemnego wyniku.

Badania w diagnostyce D. immitis:

Leczenie dirofilariozy sercowej u psa

Najważniejsza jest profilaktyka choroby i niedopuszczenie do rozwoju form dorosłych nicienia. Zapobieganie dirofilariozie polega na podawaniu preparatów skutecznie eliminujących larwy pasożyta. Lekarze weterynarii dysponują takimi preparatami, które zabezpieczą Wasze czworonogi przed rozwojem tej groźnej choroby.

 Jeśli jednak dojdzie do rozwoju pasożyta i w krwioobiegu pacjenta znajdują się nawet 30cm robaki, leczenie zwykle polega na chirurgicznym ich usunięciu. .

Terapia dirofilariozy powinna być poprzedzona starannymi badaniami ogólnymi psa.

Czy dirofilarioza jest niebezpieczna dla ludzi?

Tak, dirofilarioza posiada potencjał zoonotyczny, czyli człowiek może zarazić się poprzez ukłucie zainfekowanego nicieniami komara.

W przypadku zarażenia nicieniami Dirofilaria układ odpornościowy większości ludzi z powodzeniem radzi sobie z pasożytem, gdyż człowiek jest tylko żywicielem przypadkowym dla nicienia, lecz u części zainfekowanych podczas aktywności komarów osób mogą wystąpić objawy chorobowe.

D. repens (dirofilarioza podskórna) może występować u człowieka w postaci łagodnych guzków pod skórą. Osoba zarażona dirofilariozą podskórną może czuć się osłabiona.

Zmiany podskórne należy jak najszybciej usunąć w zabiegu chirurgicznym.

Dirofilarioza sercowa (D. immitis) u człowieka może objawiać się kaszlem i krwiopluciem z powodu aktywności nicienia w płucach.