Choroba zwyrodnieniowa stawów – powszechne schorzenie ludzi i zwierząt

czytania opublikowano

Ilustracja przedstawiająca psa

Czynniki procesów chorobowych

Przewlekły stan zapalny oraz towarzyszący mu ból można uznać za dwie determinanty na stałe wpisane w większość procesów chorobowych znanych medycynie.

Z powodzeniem można pokusić się o twierdzenie, że im organizm człowieka lub zwierzęcia jest starszy, tym większe istnieje prawdopodobieństwo, iż prędzej czy później dotknie go choroba związana z przewlekłym bólem. Nie znaczy to jednak, że młode osobniki pozbawione są wszelkich dolegliwości bólowych i stanów zapalnych. Urazy, kontuzje, infekcje i związane z nimi odczucia bólowe zdarzają wśród osobników w każdym wieku.

Doświadczenie lekarzy weterynarii z całego świata wskazuje, iż procesy chorobowe rozpoczynają się właśnie w młodym wieku, by w późniejszym okresie objawić się pod postacią stanów bólowych różnego pochodzenia. Część z przypadków ma podłoże dziedziczne, inne są wynikami zdarzeń, trybu życia, zaniedbań w diecie itp.

Choroba zwyrodnieniowa stawów Osteoarthritis (OA)

Jednym z najpowszechniejszych wśród ludzi, psów i kotów schorzeń obarczonych postępującym bólem, często mających swe początki w okresie młodości, jest choroba zwyrodnieniowa stawów.

Choroba zwyrodnieniowa stawów OA (Osteoarthritis) to nieuleczalna, degeneracyjna i bolesna choroba stawów dotykająca ludzi i zwierzęta (psy i koty). Choroba OA ma ścisły związek z upośledzeniem funkcjonowania chrząstek stawowych, których główną funkcją w organizmie jest amortyzowanie obciążeń podczas ruchu oraz ochrona kości.


Ilustracja przedstawiająca kota

Wpływ bólu związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów na życie psów i kotów

Chroniczny ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów znacznie obniża jakość życia psów i kotów.

Zwierzę nie mogąc werbalnie skontaktować się ze swoim opiekunem, nie potrafi w jasny i czytelny sposób przekazać mu informacji o odczuwanym bólu i dyskomforcie związanym z postępującym schorzeniem. Symptomy choroby przeważnie są łączone ze zmianami w zachowaniu psa czy kota, które wynikają z zaawansowanego wieku zwierzęcia.

Niechęć do poruszania się i zabawy, apatia, wysiłek przy podnoszeniu się z posłania, wahanie przed wejściem na schody, dłuższy sen lub przeciwnie – niepokój niepozwalający zasnąć oraz nadmierne wylizywanie tkliwych miejsc na ciele lub wokalizacja przy gwałtownym ruchu mogą być przykładami manifestacji choroby zwyrodnieniowej stawów.

Początki choroby zwyrodnieniowej stawów OA

Początków choroby OA należy szukać między innymi w nieprawidłowościach związanych z budową ciała, nadwagą oraz kontuzjami, ale nie zawsze muszą one zaistnieć by rozwinęła się choroba.

Choroba zwyrodnieniowa stawów OA rozpoczyna się zazwyczaj od nieprawidłowej degeneracji chrząstki stawowej i uwolnienia substancji odpowiedzialnych za rozwój stanu zapalnego. Z czasem proces zwyrodnieniowy postępuje, rozciąga się na wszystkie tkanki zaatakowanego stawu, czego efektem jest ból i uszkodzenie organu. Bodźce bólowe są generowane w stawie, w którym toczy się stan zapalny, a następnie przesyłane przez układ nerwowy do mózgu. Sygnały te mogą ulegać modyfikacji na wielu poziomach. Ból związany z chorobą zwyrodnieniową stawów jest skomplikowanym procesem. Jego mediatorami są różne czynniki. Mimo powszechnego występowania bólu związanego z występowaniem choroby zwyrodnieniowej stawów u psów i kotów, problem ten często pozostaje nierozpoznany i nie jest leczony.

Leczenie bólu przewlekłego u psów i kotów

Najnowsze badania naukowe prowadzone w celu opracowania skutecznego środka w leczeniu bólu przewlekłego związanego z chorobą zwyrodnieniową stawów psów i kotów przyniosły pozytywne efekty.

Kluczową rolę w powstawaniu sygnału bólowego odgrywa czynnik wzrostu nerwów (NGF – z ang. nerve growth factor). NGF to krótkołańcuchowe białko sygnalizacyjne wydzielane i wykorzystywane przez komórki wielu typów. Występuje w organizmie w dużych ilościach w pierwszych okresach rozwoju: noworodkowym i ponoworodkowym, by wraz z wiekiem ulec stopniowej redukcji. Poziom NGF wzrasta jednak ponownie w sytuacjach przewlekłego stanu zapalnego. NGF odpowiada za obniżenie progu bólu, zwiększa wrażliwość na bodźce bólowe, czas trwania oraz powierzchnię odczuwania.

Przeciwciała monoklonalne anty-NGF są wysoce specyficznymi molekułami układu odpornościowego, które mogą być wykorzystane do celowania w cząsteczki biorące udział w procesie chorobowych OA i ich neutralizowania.

Ograniczenie i redukcja bólu spowodowanego chorobą zwyrodnieniową stawów u psów i kotów

Badania wykazały, iż przeciwciała monoklonalne skierowane przeciw czynnikowi wzrostu NGF są znakomitym i skutecznym środkiem łagodzącym ból w chorobie zwyrodnieniowej stawów. Dzięki wykorzystaniu przeciwciał monoklonalnych anty-NGF można w trwały i skuteczny sposób ograniczyć i zredukować stany bólowe u zwierząt.