O czym mówi rozmaz krwi? Jakie pasożyty pozwala wykryć?

czytania opublikowano

Ilustracja przedstawiająca próbkę pod mikroskopem

Inwazja pasożytów wewnętrznych u psów to jeden z najczęściej zgłaszanych lekarzom weterynarii problemów zdrowotnych. Jakie endopasożyty zagrażają psom? Jakie badania są zlecane w celu wykrycia pasożytów? Jak przygotować psa do badania? Po odpowiedzi zapraszamy do dalszej części materiału.

Badania parazytologiczne wykorzystywane w diagnostyce weterynaryjnej

Podstawowymi badaniami przy podejrzeniu inwazji pasożytów wewnętrznych jest badanie kału i krwi.

Badanie makroskopowe i mikroskopowe kału

Badanie makroskopowe (wstępna obserwacja wzrokowa) wykonywane jest przy podejrzeniu obecności pasożytów jelitowych, takich jak nicienie i tasiemce.

Lekarz analizujący próbkę kału ocenia ją wzrokowo pod kątem konsystencji, koloru, zawartości śluzu i krwi. Już na tym etapie badania możliwe jest stwierdzenie obecności całych pasożytów (nicieni) oraz fragmentów robaków (człony tasiemców).

Brak widocznych gołym okiem pasożytów w pobranej próbce kału nie oznacza jednak, iż w organizmie czworonoga nie doszło do zarażenia pasożytniczymi patogenami.

Jeśli zwierzę zarażone robakami jest zdrowe, a jego układ immunologiczny na bieżąco „radzi” sobie ze skutkami obecności nielicznych pasożytów w organizmie, to do wydalania w odchodach postaci dorosłych robaków może dochodzić sporadycznie.

Uzupełniającym sposobem na zdiagnozowanie pasożytów jest poszukiwanie niedojrzałych form robaków przy użyciu mikroskopu.

Uwaga!

W przypadku pasożytów jelitowych u psów często dochodzi do zarobaczenia mieszanego, czyli inwazji więcej niż jednego rodzaju endopasożyta w układzie pokarmowym zwierzęcia.

Z uwagi na specyficzny cykl rozwojowy pasożytów pozajelitowych, do diagnostyki inwazji tych drobnoustrojów wykorzystuje się próbki krwi zwierzęcia.

Morfologia i rozmaz krwi

Morfologia krwi obwodowej to podstawowe i najczęściej wykonywane badanie krwi. Wyniki badania odzwierciedlają ogólną kondycję organizmu, pozwalają wykryć toczący się w organizmie proces chorobowy oraz ujawnić niedobory czy nieprawidłowości.

Obecnie wiele lecznic weterynaryjnych korzysta z analizatorów hematologicznych, które w szybkim czasie podają wyniki badania morfologicznego ilościowego.

Jeśli jednak wyniki krwi z analizatora odbiegają od normy lub poszukujemy  w organizmie zwierzęcia pasożytów innych niż jelitowe, zleca się wykonanie rozmazu krwi, czyli badania jakościowego pozwalającego zobaczyć czy wygląd, wielkość i kształty krwinek są prawidłowe. W rozmazie możemy także uwidocznić pasożyty i na tej podstawie postawić rozpoznanie.

Czym jest rozmaz krwi?

Rozmaz krwi służy do szczegółowej i pogłębionej oceny badania hematologicznego wykonanego przez analizator.

Wykonywany jest manualnie, następnie odpowiednio barwiony,  a po wybarwieniu oceniany przy użyciu mikroskopu. Prawidłowa analiza wyników rozmazu krwi wymaga od lekarza szerokiej wiedzy i doświadczenia oraz niezbędnej precyzji i staranności.

Prawidłowo wykonany rozmaz krwi powinien zawierać ocenę krwinek czerwonych, białych oraz płytek krwi. Badanie dostarcza informacji jakościowych odnośnie stanu, budowy, struktury krwinek białych (leukocytów) i czerwonych (erytrocytów) oraz płytek krwi, jak również informuje o procentowej zawartości poszczególnych leukocytów.

Jakie choroby pozwala wykryć badanie rozmazu krwi?

Badania hematologiczne u psów pozwalają na wykrycie między innymi:

Kiedy należy wykonywać badanie krwi u psa?

Jeśli pies nie manifestuje żadnych objawów chorobowych, jest szczepiony zgodnie z kalendarzem szczepień i został objęty parasolem ochronnym w postaci przyjmowanych regularnie preparatów odrobaczających, profilaktycznie należy wykonać u niego badanie krwi przynajmniej raz na dwa lata. Starsze zwierzęta, po szóstym roku życia, powinny mieć badaną krew przynajmniej raz w roku.

Czy pies powinien być na czczo przed pobieraniem krwi?

Tak, pies przed planowanym pobieraniem krwi nie powinien jeść ani pić przynajmniej dwanaście godzin. To bardzo ważna kwestia, mająca istotny wpływ na miarodajność wyników badań.

Jak wygląda procedura pobierania krwi u psa?

Jak przygotować psa do procedury pobierania krwi?

Obce miejsce, nieznani ludzie, specyficzne, medyczne zapachy kojarzące się przeważnie czworonogom z bólem i strachem - tak, pobieranie krwi w klinice weterynaryjnej jest z pewnością dla psa sporym stresem.

Opiekun powinien okazać zwierzęciu dużo empatii, zrozumienia i czułości. Łagodne słowa, powolne, spokojne gesty i pieszczoty ze strony opiekuna powinny pomóc zwierzęciu w uspokojeniu się i przebrnięciu przez niezrozumiałe dla niego czynności.

Jeśli jednak pies jest nerwowy lub wykazuje zachowania agresywne, należy omówić z lekarzem prowadzącym badania możliwość zastosowania krótkiej narkozy, podczas której będzie pobrana krew.