Badanie krwi w diagnostyce chorób pasożytniczych i odkleszczowych u zwierząt domowych

czytania opublikowano

Ilustracja przedstawiająca pobranie krwi u psa

Diagnostyka chorób odkleszczowych i pasożytniczych u psów i kotów jest zróżnicowana. Zależy od rodzaju patogenu, jego specyficznego cyklu rozwojowego oraz postaci, w jakiej bytuje w organizmie. Jaką rolę grają pasożyty zewnętrzne w rozprzestrzenianiu parazytoz? Jakie patogeny pozwala wykryć badanie krwi? Jakie są symptomy chorób wywołanych przez pasożyty? Zapraszamy do dalszej części materiału.

Analiza morfologiczna krwi u zwierząt domowych pozwala na wykrycie:

Babesia canis

B. canis to groźny organizm pierwotniaczy wywołujący w układzie krwionośnym zarażonego zwierzęcia rozpad krwinek czerwonych. Babeszjoza (choroba wywołana obecnością patogenu) jest szczególnie niebezpieczna dla psów. Nieudzielenie pomocy na czas psu choremu na babeszjozę może skończyć się zgonem czworonoga.

Babesia canis przenika do krwioobiegu zwierzęcia wskutek aktywności powszechnych w naszym kraju kleszczy. Zakażony pierwotniakiem pajęczak żeruje na krwi psa. Jeśli ślina wraz z bytującym w niej patogenem przedostanie się do układu krwionośnego zwierzęcia, dochodzi do zarażenia czworonoga pierwotniakiem.

Chorobotwórcze drobnoustroje przez kilka dni przebywają w krwinkach czerwonych, gdzie dzielą się i produkują następne pokolenia pasożytów. Wskutek aktywności pierwotniaka dochodzi do zniszczenia erytrocytów, co prowadzi do niebezpiecznej dla życia zwierzęcia niedokrwistości.

Uwolnione produkty rozpadu krwinek i reakcja układu immunologicznego mogą uszkadzać ważne organy czworonoga: wątrobę, nerki, trzustkę i czasami mózg.

Objawy babeszjozy u psa mogą pojawić się w czasie od kilku dni do sześciu tygodni od ukąszenia zarażonego Babesia canis kleszcza.

Symptomy babeszjozy u psa to:

Uwaga!

Nie wszystkie, wyżej wymienione symptomy babeszjozy muszą wystąpić w pełnym zakresie.

Pies zarażony pierwotniakiem Babesia canis ma szansę na przeżycie i pełne wyzdrowienie tylko i wyłącznie, jeśli zostanie na czas poddany leczeniu.

W przypadku wykrycia kleszcza na skórze czworonoga najlepszym działaniem ze strony opiekuna jest przekazanie pajęczaka do najbliższej kliniki weterynaryjnej w celu zbadania i stwierdzenia, czy pasożyt jest nosicielem groźnych drobnoustrojów.

Niestety, często opiekun psa nie zauważa, że jego podopieczny został zaatakowany przez kleszcza. W takim wypadku apelujemy, aby w razie stwierdzenia któregoś z wyżej wymienionych objawów u psa, udać się z nim bezzwłocznie do lekarza weterynarii. Przebieg choroby jest gwałtowny i czas ma kluczowe znaczenie w leczeniu babeszjozy.

Rozpoznania babeszjozy u psa dokonuje lekarz weterynarii na podstawie wyników rozmazu krwi.

Badanie hematologiczne (CBC) pozwala wykryć niedokrwistość, spadek hematokrytu i stężenia hemoglobiny, które występują na skutek zakażenia pierwotniakiem B. canis. Badanie rozmazu krwi pozwala potwierdzić obecność pierwotniaka w erytrocytach.

Anaplasma phagocytophilum

Anaplazmoza granulocytarna jest wielonarządową chorobą odkleszczową ludzi i zwierząt, wywołaną przez bakterie Gram ujemne A. phagocytophilum. Rezerwuarem drobnoustrojów są jeleniowate i gryzonie, a wektorem (czynnikiem przenoszącym) kleszcze.

Do zarażenia bakteriami dochodzi w sposób podobny do przenoszenia babeszjozy, poprzez ukąszenie zainfekowanego kleszcza.

Patogen po przeniknięciu do układu krwionośnego namnaża się wewnątrz białych krwinek (granulocytów), wytwarzając kolonie komórek. Efektem obecności bakterii jest m.in. zmniejszona liczba płytek we krwi (małopłytkowość) i niedokrwistość.

Anaplazmoza może stanowić wyzwanie dla lekarzy weterynarii, gdyż objawy choroby mogą wskazywać na różnorodne infekcje. Nieleczenie choroby może prowadzić do ciężkich powikłań, ze śmiercią zwierzęcia włącznie. Anaplazmoza to coraz częściej spotykana koinfekcja babeszjozy u psów w Polsce.

Symptomy anaplazmozy:

Prawidłowa diagnostyka anaplazmozy uzależniona jest od doświadczenia osoby analizującej wyniki badań hematologicznych, biochemicznych i rozmazu krwi oraz od stopnia rozwoju choroby.

W wykryciu infekcji przydatne są szybkie komercyjne zestawy diagnostyczne dla zwierząt ELISA, umożliwiające rozpoznanie przeciwciał dla A. phagocytophilum oraz pośredni test immunofluorescencyjny IFAT.